Kezdőlap

Utazó Gyógypedagógusi Hálózat és Fejlesztő Nevelés- Oktatást Végző Iskola Intézményegység

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA

DOKUMENTUMOK

EREDMÉNYEINK

TÁMOGATÓINK

ELÉRHETŐSÉGEK

kezfogas

Az EGYMI keretein belül utazó gyógypedagógusi hálózat kialakítására 2013-ban került sor intézményünkben. Jelenleg Pest megye 18 tankerülete közül 3 tankerületben, a Monori, Vecsési, Gyáli Tankerületekben kell utazó gyógypedagógusi ellátást biztosítani kollégáinknak.
A feladat, az integrált ellátásban résztvevő intézmények részére segítségnyújtás az együttnevelés megvalósításában, esélyegyenlőség biztosítása, illetve a habilitációs, rehabilitációs foglalkozások megtartásának megszervezése. Azok a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanulók kerülnek be az ellátásba, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Munkarend kialakítása, szempontok, jellegzetességek

Munkarendünk kialakításánál, csoportok beosztásánál figyelembe vesszük az integráló intézmények órarendjeit (csengetési rendjét, mely intézményenként különböző), rendelkezésre álló fejlesztő helyiségeket, eszközöket.
Fontosnak tartjuk, hogy a már megkezdett fejlesztési folyamatot lehetőség szerint ugyanaz az utazó gyógypedagógus végezze, így a folytonosságot biztosítani tudjuk.
A rehabilitációs órák (csoportos/egyéni) tervezésében, megszervezésében alapul vettük a szakértői véleményekben megállapított fogyatékossági típusokat, a fejlesztési javaslatokat, a törvényileg adható óraszámokat és az integrációban részt vevő pedagógusok pedagógiai véleményét az érintett tanulókról. Az előző szempontokat követően megfigyeléseket (pl. óramegfigyelések) és méréseket végezünk a pontosabb diagnózis kialakítása érdekében, mely elengedhetetlen a foglalkozások tervezéséhez.
A térségben minden fogyatékossági típusból találhatók tanulók városonként, intézményenként szórt eloszlásban, így összevonásokra csak kevés esetben kerülhet sor. Az összevonások csak abban az esetben kivitelezhetőek, ha szakmai szempontoknak nem mondanak ellent, illetve a foglalkozás megtartására rendelkezésre áll megfelelő méretű helyiség.

Kommunikáció, kapcsolattartás

Az egyik legfontosabb eleme munkánknak.
Szükségessége minden esetben tanulóink jobb megismerése, az ellátás törvényességének betartása, szakmai munkánk továbbfejlesztése.
Kommunikációs partnereink:

  • szülők,
  • integráló pedagógusok,
  • pedagógiai szakszolgálat munkatársai,
  • egyéb szakemberek (orvos, pszichológus, védőnő stb.),
  • integráló intézmények vezetői,
  • tankerületek munkatársai (tankerületi vezetők, szakreferensek),
  • kormányhivatalok munkatársai,
  • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatói,
  • utazó gyógypedagógusok.

Eredményesség

Kollégáimmal közösen kialakítottuk a helyi igényeknek megfelelő szakmai protokollunk, folyamatszabályozásunk, melyet szakmai munkánk során megfelelő módon alkalmazunk. Az integráló intézményekben megtartott egyéni és csoportos fejlesztések során egyaránt mutatkozik javulás a tanulók fejlődését illetően. A csoportokban részt vevő tanulók pedig harmonikusan, sokszor kooperatív módon, sikeresen együtt tudnak működni.
Az iskolák elvárásai között szerepel a magasabb óraszámú jelenlét, főleg ott, ahol nincs minden tanulónak biztosítva az ellátása, vagy egyéb speciális gyógypedagógiai ellátás szükséges.

Infrastruktúra, humán erőforrás értékelése

Az eszköz és anyag szükségletet az utazó gyógypedagógus kollégák saját anyagi erőforrásaikból biztosítják. Jelenleg sem az EGYMI, sem az integráló intézmények nem rendelkeznek 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben található, a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről V. pontjában található, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének további speciális eszközeivel.
Az EGYMI-ben dolgozó 4 kolléga közül 2 rendelkezik szakvizsgával, 2 kolléganő gyógypedagógiai terapeuta szakon szerzett MSc végzettséget, illetve 1 kollégának folyamatban van szintén az MSc végzettség megszerzése. Egy kolléganő pedig jelenleg harmadik szakját szerzi meg, hogy minél sokoldalúbb, hasznosítható tudásra tegyen szert.
Az intézményegységben dolgozó kollégák tehát sokoldalúan képzettek, magasan kvalifikáltak, több év szakmai tapasztalattal a hátuk mögött. Továbbá az innovációra nyitottak, mind szakmai munkánkhoz kapcsolódó kutatások, illetve a gyors léptékben változó tudomány megismerése terén. Ennek érdekében konferenciákon, előadásokon vesznek részt, melyet intézményünk vezetősége is támogat. Tudásukat megbeszélések keretein belül átadják, segítve ezzel kollégáikat is a szakmai megújulásban, fejlődésben.

Felvételi jegyzék

inda

youtube

inda

www.gyomro.hu

inda

kulturiszt

inda

© GABORKOV – INFO & ÉSZREVÉTELEK: gyomro.telekikastely@gmail.com