Kezdőlap

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Intézményegység

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

 

 

Bemutatkozás

Aktualitások

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA

DOKUMENTUMOK

EREDMÉNYEINK

TÁMOGATÓINK

ELÉRHETŐSÉGEK

Intézményünk Pest megye sajátos nevelési igényű tanulóinak oktatását,
nevelését biztosítja.

kerteszet

Képzés tanulásban akadályozott tanulók számára

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákat elsajátítják.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
Tanulásban akadályozottak képzésének célja összességében a szakmai követelmények teljesítésén túl, speciális nevelési feladatok megvalósítását is tartalmazza:
- a tanulók sérülésspecifikumának megfelelő készség- és képességfejlesztést,
- a személyiség formálását,
- a szocializációs funkciókra való felkészítést.
A képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek (egyéni igényeknek megfelelően) egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs célokkal. Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztő foglalkozások, szocializációs programok segítik.

 

Speciális szakiskolánkban

9. E évfolyamon mezőgazdasági szakmacsoport előkészítése folyik.

9-10. évfolyamon a következő új OKJ-s rész-szakképesítések elsajátítására van mód:

 • Kerti munkás - 2162201
  • Követelménymoduljai: kertészeti alapismeretek, munkavállalói ismeretek, kertészet
 • Parkgondozó - 2162202
  • Követelménymoduljai: kertészeti alapismeretek, vállalkozási ismeretek, munkavállalói ismeretek, növényfelismerés, parkgondozás

11-12. évfolyamon a következő OKJ-s rész-szakképesítések elsajátítására van mód:

 • Kerti munkás - 31 622 01 0100 21 04
  • Követelménymoduljai: kertészeti alapismeretek, munkavállalói ismeretek, kertészet

Képzés értelmileg akadályozott tanulók számára

Az értelmükben akadályozott tanulók segítése szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátításában, a későbbi rehabilitáció, illetve védett munkahelyen történő munkavégzés képességének elősegítésében.
Elsajátítják irányítással az ipari és mezőgazdasági jellegű termelő üzemek udvarainak, parkjainak, útjainak gondozási, ápolási munkálatait. Képesek lesznek családban, szociális ellátásban, esetleg munkavállalóként egyszerű udvarosi munkák végzésére (utak, árkok tisztítására, virágok kiültetésére, fák, cserjék gondozására, fűnyírásra, sövénynyírásra, szérűskertek, szerves trágya telepek gondozására). A parkápolási munkák végzése biztosítsa számukra a teljesebb életet, a társadalomban és a termelőmunkában való részvételt. Ez elősegíti habilitációjukat, rehabilitációjukat.
Képesek huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, az időjárásnak megfelelő öltözködés felismerésével.
A tanulók figyelmének, érdeklődésének felkeltése saját és közvetlen környezetük szép kialakítására.
Tudnak utasításokat nehézségi fok szerint végrehajtani.
Ismerik a területet, ahol tevékenykednek, tudnak tájékozódni a munkaterületen.
Segítséggel vonzóvá teszik környezetüket, szívesen tartózkodnak a jó levegőn, szeretik a természetet, s tudnak dolgozni megfelelően előkészített szerszámokkal, eszközökkel.
Kialakul bennük a rend iránti igény, a rend megteremtésének és fenntartásának, valamint megőrzésének képessége.

 

Készségfejlesztő speciális szakiskolánkban

9-10. évfolyamon szakképzés előkészítése folyik.

A szakképzés célja:

 • Felkészíteni a fiatalt a sikeres társadalmi integrációra
 • A szakmát megtanítani

A szakképzés feladata:

 • A tanuló felkészítése majdani felnőttkori lehetőségeire
 • Az értelmileg akadályozott fiatal oktatása- nevelése

11-12. évfolyamon a következő nem OKJ-s szakképesítések, elsajátítására van mód:

  • Udvaros szakmai modul
  • Takarítói munka, takarítói kisegítő munka szakmai program

   

   

Felvételi jegyzék

inda

youtube

inda

www.gyomro.hu

inda

kulturiszt

inda

 

© GABORKOV – INFO & ÉSZREVÉTELEK: gyomro.telekikastely@gmail.com